Колекцията ни от снимки
Пещери и скални феномени
Триградско ждрело - българския гранд каньон
click
click
All images copyright © 2005, Borislav Kostadinov Photography. Site design and development by Borislav and Borislava

click
PhotoSafariBg.com
Резерватите на Стара планина
Резерватите на Родопа
click
Триградско ждрело се намира в най-южната част на Централните Родопи. Това е каньон с дължина над 15 км. и отвесни стени високи над 300 метра, които на места се доближават една до друга, надвесвайки се над пътя и закривайки небето. Ждрелото е прорязано от буйната Триградска река. Точно в най-величествената част на Триградско ждрело водите й се губят в огромен отвор, отвеждащ ги в страховитото Дяволско гърло. Това е пещера, която е благоустроена за посещение. Представлява огромна зала с височина над 36 метра, в горния край на която се изсипват водите на Триградска река от 40 м. височина. Пресичайки пещерата, реката отново изчезва в трудно достъпни галерии, след което преминава в неизследвани и невъзможни за преминаване сифони. Няколко стотин метра по-надолу водата на реката отново се появява в своето коритото на Триградското ждрело .
click
click
click