Колекцията ни от снимки
click
click
click
Мазалат - властелина на водопадите
All images copyright © 2005, Borislav Kostadinov Photography. Site design and development by Borislav and Borislava

PhotoSafariBg.com
Резервати в Стара планина
Резерватите на Родопа
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click
Пътешествие из долината на големите мечки
Ето част от забележителностите на Мазалат, които ще ви покажем в сайта ни:

Долината на река Габровница е от най-големите и красиви в Стара планина. Тя е покрита с вековни букови и смърчови гори, осеяни със закътани поляни. От 1500 метра височина, гората преминава в алпийски ливади. В западната част на Габровница се извисява билото на Триглав, от което се спускат отвесни скалисти склонове, по които през зимата падат големи лавини. Най-интересен връх от масива на Триглав е Мазалат, от който се открива рядко красива гледка. Под него се намират най-красивите водопади в България - Кадемлийското пръскало, с височина 74 метра и Бабското - 55 метра. Те са пълноводни през цялата година и са леснодостъпни. Над долината преминава главното старопланинско било, което е голо и предлага панорамни изгледи. В района се срещат много благородни елени и диви свине. Но най-интересното животно тук е мечката. Броят и е висок, а мъжкарите достигат големи размери. В горното течение на Габровница, мечките запазват активността си и през деня. Там неведнъж съм срещал мечки и то в най-горещите летни дни. Като особен рекорд мога да отбележа 1999 г. когато на 1500 метра н.м.в. температурата достигна рекордните 30 градуса. Тогава в най-горещата част на деня видях от непосредствена близост 3 отделни мечки. Снимката на една от тях е в дъното на тази страница.

Виж и уникалните ни снимки на мечи бърлоги от Габровница: бърлогата на големият мечок и бърлогата под Мазалат


Описание на Мазалат
click
click
click
click
click
click
click
click
click
click